Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – Tuumacid Oy:n asiakasrekisteri

Tämä on Tuumacid Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Tuumacid Oy
Pajakatu 2 A 1
11130 Riihimäki
p. 040-5606 254
Y-tunnus: 2350469-0
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Teppo Inkinen
puh. 040-5606 254
info@tuumacid.fi
3. Rekisterin nimi
Tuumacid Oy:n asiakasrekisteri
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä liiketoiminnalle oleellisen tiedon luominen.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi ja mahdollisesti yritys tai organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), asiakasnumero, laskutushistoria.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse, henkilökohtaisesti tai muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Voimme siirtää tai luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme, mikäli se on tarpeellista tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Tällaisia kumppaneitamme saattavat olla esimerkiksi taloushallinnan kumppanit (esim. tilitoimistot), tietojärjestelmien kumppanit tai muut yhteistyökumppanit. Tällaisissa tilanteissa henkilötietoja käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
Voimme myös käyttää kolmansia palveluntarjoajia, kuten maksupalvelujen tai perintäpalvelujen tarjoajia suorittamaan tiettyjä henkilötietojen käsittelyä sisältäviä tehtäviä puolestamme.
Voimme myös siirtää tai luovuttaa henkilötietoja mahdollisille konserniyhtiöillemme ja liiketoimintamme jatkajalle muun muassa yritysjärjestelyiden, liiketoiminnan myynnin, sulautumisen, jakautumisen, konkurssin tai selvitystilan seurauksena.
Muutoin emme myy tai luovuta tietojasi ulkopuolisille. Emme myöskään siirrä tietoja ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli sovellettava laki sitä vaatii, henkilötietoja voidaan siirtää tai luovuttaa viranomaisille.
Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu rekisteröidyn kanssa.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
9. Sinun oikeutesi rekisteröitynä henkilönä
Tarkastusoikeus
Tuumacid Oy tarjoaa sinulle oikeuden tarkastaa sinua koskevat henkilötiedot. Voit ottaa meihin henkilökohtaisesti yhteyttä pyytäen meitä kertomaan käsittelemämme sinua koskevat henkilötiedot sekä käsittelyn perusteen. Tuumacid Oy:llä on oikeus tarkistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Sinulla on oikeus väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamiseen tai täydentämiseen.
Oikeus vaatia tiedon poistamista
Voit myös pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa esimerkiksi lainsäädännöllisten velvoitteidemme täyttämiseksi. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme. Yrityksen kirjanpitoon tallennettu aineisto ei ole poistettavissa tai muokattavissa.
Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä
Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa esim. mahdollisuuksiin tarkastella ostohistoriaa.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä tekstimuodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä sähköpostin osoitteeseen info@tuumacid.fi.
Edellä mainittujen oikeuksien ja muiden oikeuksiesi lisäksi sinulla on lainsäädännössä taattu oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.